Gdańsk + Stocznia

DLACZEGO GDAŃSK?

Festiwal Interference powstaje w Gdańsku przede wszystkim ze względu na silne środowisko artystyczne oraz ofertę kulturalną miasta, które organizuje lub finansuje organizację nowoczesnych wydarzeń kulturalnych jak Narracje, Streetwaves, Blog Forum Gdańsk, Alternativa, Monumental Art, Solidarity of Arts i wiele innych. Ważnym czynnikiem jest również obecność inspirującej i stwarzającej możliwość rozwoju projektu infrastruktury kulturalnej, która ułatwia budowanie dużego festiwalu. Interference wzbogaci ofertę kulturalno-artystyczną miasta, wpisując się w kalendarz ważnych i medialnie nośnych wydarzeń, zauważalnych w skali ogólnopolskiej i docelowo międzynarodowej.

STOCZNIA GDAŃSKA

Stocznia Gdańska (od 2006 roku: Stocznia Gdańsk SA) – jedna z największych polskich stoczni, zlokalizowana w Gdańsku na lewym brzegu Martwej Wisły i na Ostrowiu. Powstała po 1945 na terenach, gdzie wcześniej istniały niemieckie stocznie Jana Klawittera (od 1804), następnie Kaiserliche Werft Danzig (od 1844) oraz Schichau (od 1890). Stocznia Gdańska w ciągu swojej działalności zbudowała ponad 1000 w pełni wyposażonych statków pełnomorskich, kontenerowców, statków pasażerskich i żaglowców. Na jej terenie miało miejsce stłumienie protestów oraz zamordowanie trzech stoczniowców – ofiar wydarzeń grudnia 1970 roku. Jest także kolebką NSZZ „Solidarność”, gdzie podpisano porozumienia sierpniowe w 1980 roku.
Stocznia to także zjawiskowe miejsce dla działań kulturalnych. To tu funkcjonowała Kolonia Artystów i Modelarnia, a obecnie działa Instytut Sztuki Wyspa oraz kluby – B90, Buffet i Wydział Remontowy. To tu powstaje Młode Miasto oraz Europejskie Centrum Solidarności.